மூலதனம் (Record no. 42742)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00486nam a2200121 a 4500
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
ISBN 812340588X
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 335.401
Item number KAR
100 ## - MAIN ENTRY--AUTHOR NAME
Personal name கார்ல் மார்க்ஸ்
245 ## - TITLE STATEMENT
Title மூலதனம்
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication சென்னை
Name of publisher நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவூஸ் (பி)லிட்
Year of publication 1998
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Number of Pages பாகம் 01 - 1102 பக்.; பாகம் 02 - 723 பக்.; பாகம் 03 - 1330 பக்.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Lending Books
Holdings
Collection code Home library Current library Shelving location Date acquired Source of acquisition Cost, normal purchase price Volume Number Full call number Accession Number Koha item type
Reference Pampaimadu Pampaimadu Reference 24/06/2008 கொள்வனவு 765.00 பாகம் 01 - புத்தகம் 01 : 684 பக். 335.401 KAR 011105 Reference Books
Reference Pampaimadu Pampaimadu Reference 24/06/2008 கொள்வனவு 765.00 பாகம் 01 - புத்தகம் 02 : 685 - 1102 பக். 335.401 KAR 011106 Reference Books
Reference Pampaimadu Pampaimadu Reference 24/06/2008 கொள்வனவு 765.00 பாகம் 02 : 723 பக். 335.401 KAR 011107 Reference Books
Reference Pampaimadu Pampaimadu Reference 24/06/2008 கொள்வனவு 765.00 பாகம் 03 - புத்தகம் 01 : 643 பக். 335.401 KAR 011108 Reference Books
Reference Pampaimadu Pampaimadu Reference 24/06/2008 கொள்வனவு 765.00 பாகம் 03 - புத்தகம் 02 : 644 - 1330 பக். 335.401 KAR 011109 Reference Books
Reference Pampaimadu Pampaimadu Stacks 24/06/2008 கொள்வனவு 765.00 பாகம் 01 - புத்தகம் 01 : 684 பக். 335.401 KAR 011110 Lending Books
Reference Pampaimadu Pampaimadu Stacks 24/06/2008 கொள்வனவு 765.00 பாகம் 01 - புத்தகம் 02 : 685 - 1102 பக். 335.401 KAR 011111 Lending Books
Reference Pampaimadu Pampaimadu Stacks 24/06/2008 கொள்வனவு 765.00 பாகம் 02 : 723 பக். 335.401 KAR 011112 Lending Books
Reference Pampaimadu Pampaimadu Stacks 24/06/2008 கொள்வனவு 765.00 பாகம் 03 - புத்தகம் 01 : 643 பக். 335.401 KAR 011113 Lending Books
Reference Pampaimadu Pampaimadu Stacks 24/06/2008 கொள்வனவு 765.00 பாகம் 03 - புத்தகம் 02 : 644 - 1330 பக். 335.401 KAR 011114 Lending Books

© University of Vavuniya

---